DC-yhdistys ry. - DC-Association

YHTEYSTIEDOT

DC-yhdistys ry

Malmin lentoasema
00700 Helsinki
Finland

Y-tunnus:   2003383-8
Yhdistysrekisterinumero:   148462

Puhelin:            050 566 6346
Sähköposti:    info@dc-ry.fi
etunimi.sukunimi@dc-ry.fi

Pankkiyhteys
IBAN:                    FI32 2001 1800 3885 17
SWIFT (BIC):    NDEAFIHH
Nordea Pankki Suomi Oyj

Airveteran Oy
Malmin lentoasema
00700 Helsinki

Y-tunnus 0616607-9
airveteran@dc-ry.fi
Yhtiöjärjestys

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja
Petri Petäys

Varapuheenjohtaja
Hannu Heilala

Sihteeri
Ahti Pohjonen

Muut jäsenet
Henri Petäys
Kari Pohjola
Pekka Sukanen

Ohjaajat

Pääohjaaja
Petri Munukka

Mikko Jägerholm
Juha Korhonen
Markku Lehti
Pentti Niemi
Miikka Rautakoura
Pekka Sukanen
Petteri Tarma       

 

Tekniikka

Tekninen johtaja

Tony Ellonen

Huoltotoimen johtaja
Jussi Pakarinen

Mekaanikot

Reino Ahola
Ari Arho
Ville Aspe
Pauli Fallström
Haapsaari Marko
Kimmo Hantula
Jonni Hautamäki
Leevi Helle

Hannu Lepistö
Jari Liimatainen
Tero Lius
Jussi Pakarinen
Antti Ruokonen
Pentti Salovaara
Hannu Vesala

 

Asentajat

Teemu Gustaffson
Mikko Jaakkola
Ilkka Kahila
Jarmo Kasari
Pekka Korhonen
Raimo Korpi
Harri Lehtola
Erik Nyman
Kari Nyman
Jari Oramies
Jorma Pajakari
Henri Petäys
Petri Petäys
Heikki Ylikorpi

Purserit

Pääpurseri
Petri Petäys

Hannu Heilala
Jukka Huhtala
Jaana Kaunismäki
Pekka Korhonen
Raimo Korpi
Harri Lehtola
Elina Lintumäki
Nina Merisalo-Reunanen
Ulpu Paananen
Noora Pitkänen
Ahti Pohjonen
Heikki Ylikorpi

Media

Tähtimoottori-lehti

Päätoimittaja
Kari Pohjola

Tuire Autio
Erkki Kivikero
Jukka Köresaar
Susanne Mosabacka
Risto Niska
Leslie Quagraine

Sosiaalinen media

Maria-Pelagea Keurulainen

Close Menu