DC Yhdistys ry. - DC Association
Suomeksi

YHTEYSTIEDOT

DC-yhdistys ry

Malmin lentoasema
00700 Helsinki
Finland

Puhelin: 050 566 6346  (ei viestejä)
Sähköposti: info@dc-ry.fi
etunimi.sukunimi@dc-ry.fi

Y-tunnus: 2003383-8
Yhdistysrekisterinumero: 148462

Pankkiyhteys
Nordea FI32 2001 1800 3885 17 

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja
Petri Petäys
Varapuheenjohtaja
Hannu Heilala
Turvallisuuspäällikkö
Henri Petäys
Sihteeri
Ahti Pohjonen
Muut jäsenet
Nina Merisalo-Reunanen
Pekka Sukanen

Ohjaajat

Pääohjaaja
Petri Munukka

Henri Airava
Mikko Jägerholm
Vesa Kaartinen
Markku Lehti
Miikka Rautakoura
Pekka Sukanen
Petteri Tarma 

Tekniikka

Tekninen johtaja
Tony Ellonen

Huoltotoimen johtaja
Jussi Pakarinen

Mekaanikot

Reino Ahola
Ville Aspe
Pauli Fallström
Marko Haapsaari
Veli-Matti Illikainen
Kimmo Hantula
Jonni Hautamäki
Leevi Helle
Marko Lampinen
Hannu Lepistö
Jari Liimatainen
Esa Mäkinen
Jussi Pakarinen
Antti Ruokonen
Pentti Salovaara

 

 

Asentajat

Mikko Jaakkola
Ilkka Kahila
Jarmo Kasari
Pekka Korhonen
Raimo Korpi
Erik Nyman
Kari Nyman
Jari Oramies
Jorma Pajakari
Henri Petäys
Petri Petäys
Heikki Ylikorpi

IT, Jäsenasiat, Lennot

Teemu Hauhia
Hannu Heilala
Petteri Hjort
Marke Lahtinen
Päivi Putro
Katja Soikkeli
Satu Tuomela

Talous

Aarne Suomi

Purserit

Pääpurseri
Nina Merisalo-Reunanen

Ursula Backman
Markus Fagerström
Hannu Heilala
Jaana Kaunismäki
Raimo Korpi
Elina Lintumäki
Sari Lukkaroinen
Rita Niemi
Ulpu Paananen
Petri Petäys
Ahti Pohjonen
Tellervo Rautava
Tiina Törnblom

Media

Tähtimoottori-lehti

Päätoimittaja
Kari Pohjola

Tuire Autio
Erkki Kivikero
Ilpo Koskela
Jukka Köresaar
Susanne Mosabacka
Risto Niska
Jouko Vallikari

Sosiaalinen media

Satu Tuomela


Airveteran Oy

Malmin lentoasema
00700 Helsinki


Y-tunnus 0616607-9
airveteran@dc-ry.fi
Yhtiöjärjestys

 
Dc-yhdistyksen logo

DC Yhdistys ry.

Y-tunnus: 2003383-8
Yhdistysrekisteri: 148.462
IBAN: FI32 2001 1800 3885 17

Malmin lentoasema
00700 Helsinki
Finland

puh: +358 50 566 6346  (ei viestejä)
email:  info@dc-ry.fi

Scroll to Top