YHTEYSTIEDOT

DC-yhdistys ry

Malmin lentoasema
00700 Helsinki
Finland

Puhelin:            050 566 6346  (ei viestejä)
Sähköposti:    info@dc-ry.fi
etunimi.sukunimi@dc-ry.fi

Y-tunnus:   2003383-8
Yhdistysrekisterinumero:   148462

Pankkiyhteys
Handelsbanken  FI38 3131 1002 2606 89  
Nordea                    FI32 2001 1800 3885 17 

 

 

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja
Petri Petäys

Varapuheenjohtaja
Hannu Heilala
Turvallisuuspäällikkö
Henri Petäys
Sihteeri
Ahti Pohjonen
Muut jäsenet
Kari Pohjola
Pekka Sukanen

Ohjaajat

Pääohjaaja
Petri Munukka

Henri Airava
Mikko Jägerholm
Vesa Kaartinen
Markku Lehti
Miikka Rautakoura
Pekka Sukanen
Petteri Tarma 

 

Tekniikka

Tekninen johtaja
Tony Ellonen

Huoltotoimen johtaja
Jussi Pakarinen

Mekaanikot

Reino Ahola
Ari Arho
Ville Aspe
Pauli Fallström
Marko Haapsaari
Veli-Matti Illikainen
Kimmo Hantula
Jonni Hautamäki
Leevi Helle
Hannu Lepistö
Jari Liimatainen
Jussi Pakarinen
Antti Ruokonen
Pentti Salovaara
Hannu Vesala

 

Asentajat

Mikko Jaakkola
Ilkka Kahila
Jarmo Kasari
Pekka Korhonen
Raimo Korpi
Erik Nyman
Kari Nyman
Jari Oramies
Jorma Pajakari
Henri Petäys
Petri Petäys
Heikki Ylikorpi

Purserit

Pääpurseri
Petri Petäys

Hannu Heilala
Jaana Kaunismäki
Raimo Korpi
Elina Lintumäki
Nina Merisalo-Reunanen
Rita Niemi
Ulpu Paananen
Noora Pitkänen
Ahti Pohjonen
Tiina Törnblom
Heikki Ylikorpi

Media

Tähtimoottori-lehti

Päätoimittaja
Kari Pohjola

Tuire Autio
Erkki Kivikero
Jukka Köresaar
Susanne Mosabacka
Risto Niska
Leslie Quagraine

Sosiaalinen media

Maria-Pelagea Keurulainen
Noora Pitkänen

 

 

Airveteran Oy
Malmin lentoasema
00700 Helsinki

Y-tunnus 0616607-9
airveteran@dc-ry.fi
Yhtiöjärjestys