Yhdistyksen tarkoitus

Association goal

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää ja tukea taloudellisesti toimintaa, joka tähtää DC-3 tyyppisen lentokaluston ylläpitämiseksi, korjaamiseksi ja lentämiseksi tarvittavan tiedon, taidon ja materiaalin säilymiseen Suomessa. Yhdistys järjestää jäsenilleen retkiä omakustannushintaan operoimallaan DC-3:lla OH-LCH sopiviin ja jäseniä kiinnostaviin kohteisiin, esimerkiksi lentonäytöksiin ja muihin tapahtumiin kotimaahan ja ulkomaille.
 

The objective of the Association is to further and finance activities aimed at preserving knowhow and material necessary in maintaining restoring and operating DC-3 aircraft in Finland. The Association operates the DC-3 OH-LCH to arrange excursions for members to suitable destinations and events of interest such as domestic and international air shows.