DC-yhdistys ry. - DC-Association

Jäsenyys

Jäsenmaksut

Varsinainen jäsen 30,00 € (kaikki jäsenoikeudet)
Kannatusjäsen 15,00 € (osallistumis- ja puheoikeus)
Yhteisöjäsen 150,00 € (kannatusjäsenyys, yritykset ja yhdistykset)

Jäsenyyden hakeminen

Jäsenyyttä voi hakea täyttämällä jäsentietolomake. Täytä tiedot huolellisesti ja lähetä hakemus, saat välittömästi kuittauksen.

Voit myös postittaa jäsenhakemuksen osoitteeseen
DC-yhdistys ry
Malmin lentoasema
00700 Helsinki

Kun jäsenyytesi on hyväksytty, saat jäsenmaksulaskun joko sähköpostilla tai kirjeellä.

Huom, muista käyttää viitenumeroa! Jäsenmaksut käsitellään koneellisesti. Muista käyttää maksaessasi viitenumeroa, muussa tapauksessa maksun käsitteleminen on työlästä ja usein myös mahdotonta.

Osoitteenmuutokset

Osoitteenmuutokset voit tehdä jäsentietolomakkeella. Ilmoita lomakkeella uudet tiedot ja laita yhteydenoton syyksi “Tietojen muutos”.

Puuttuva jäsenmaksulasku?

Mikäli olet vanha jäsen etkä ole saanut jäsenmaksukirjettä, oletko muistanut ilmoittaa uuden osoitteen? Mikäli osoitteesi kuitenkin on ajan tassalla, ota yhtyettä sähköpostilla info@dc-ry.fi

Tietosuojalauselma

Yhdistyslain 11 § säätää, että yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. (30.12.1992 / 1614)

Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta muutoin säädetään henkilörekisterilaissa (471 / 87). Luovuttamisesta voi päättää yhdistyksen hallitus. DC-yhdistys ei luovuta jäsentietoja ulkopuolisille.

Jäsenrekisteriin saa kerätä vain tarpeellisia ja perusteltuja tietoja ja ne on jäsenyyden päätyttyä tuhottava. Vastuu lain noudattamisesta on rekisterin pitäjällä; seuralla, yhdistyksellä, yrityksellä jne. ja sen vastuuhenkilöillä.

Jäsenrekisteri ja lennonvarausjärjestelmä on Tietoverkko FI Oy:n tarjoama palvelu.

Close Menu