DC Yhdistys ry. - DC Association
Suomeksi

Museovirasto tukee Kolmosta

2021: Museovirasto on myöntänyt DC-yhdistykselle avustusta 20 000,00 euroa potkurien, jarrujen ja laskutelineiden kunnostukseen, kustannukset arviolta 40 000,00 euroa.
Perustelut ovat samat kuin edellisten avustusten kohdalla.

2020: Museovirasto tukee avustuksin kansallisesti arvokkaiden kulkuvälineiden säilyttämistä käyttökuntoisena. DC-yhdistykselle on myönnetty 40 000 euron avustus moottorin peruskorjaukseen seuraavin perusteluin:
”Kohde on sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti merkittävä historiallinen ilma-alus, jonka käyttöhistoria muutoksineen tunnetaan kiitettävästi.
Hakemus on hyvin laadittu, perusteellinen ja selkeä. Hankkeen tavoitteet perusteluineen käyvät ilmi riittävällä laajuudella. Moottorin peruskorjaus on välttämätön lentotoiminnan jatkumiselle ja koneen käyttämiselle yhdistyksen jäsenlennoilla ja ilmailutapahtumissa. Suurimmat huoltotyöt toteutetaan ulkomailla, koska vastaavaa osaamista ei kotimaassa ole. Pienemmät työt tehdään Suomessa, jolloin niillä on myös työllistävää vaikutusta, joka tukee erikoisosaamisen säilymistä.
Yhdistyksessä on jäsenenä yli 4000 ilmailuhistorian harrastajaa. Yhdistystoiminta on valtakunnallista, aktiivista ja näkyvää.”
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/kulkuvalineet

DC Yhdistys ry.

Y-tunnus: 2003383-8
Yhdistysrekisteri: 148.462
IBAN: FI32 2001 1800 3885 17

Malmin lentoasema
00700 Helsinki
Finland

puh: +358 50 566 6346  (ei viestejä)
email:  info@dc-ry.fi

Scroll to Top