DC-yhdistys ry, lentojen ehdot

Lennoille voivat osallistua yhdistyksen jäsenet.

Koska DC-yhdistys ei ole kaupallinen operaattori, se ei korvaa lentojen peruuntumista millään tavalla.
Tämä koskee myös lentoa, joka keskeytyy esimerkiksi teknisen vian takia kesken matkan. Yhdistys palauttaa lennon lentämättä jääneen osan hinnan. Lennolle osallistuvan on varauduttava keskeytymistilanteessa palaamaan matkalta omin varoin.

Lennolle osallistuvan vakuutusturvana onnettomuustapauksessa on vakuutus, jonka korvaussumma matkustaja-, matkatavara- ja muista vahingoista on säädöksen (EC) no 785/2004 artiklojen 6 ja 7 mukainen.

DC-yhdistyksen lentotoiminta ei ole kaupallista lentotoimintaa eikä näin ollen täytä yhtä vaativia turvallisuuskriteerejä
ohjaajien, lentokaluston, huoltotoiminnan ja operoinnin osalta kuin kaupallisessa lentotoiminnassa edellytetään.
 

DC Association, Flight conditions


Only members of the Association are entitled to take part on flights.

Not being a commercial operator the DC Association will pay no compensation for cancelled flights. This also applies to flights interrupted en route for example by technical faults. The Association will repay the price of the leg of flight not operated. The participants on flights are expected to be prepared to return at their own cost in case of an interrupted flight.

In case of an accident the members on flights are insured by a insurance covering damage to passengers, luggage and third parties according to Articles 6 and 7 of Regulation (EC) no 785/2004.

DC Association has no commercial operations and therefore does not satisfy all safety, pilot, service and operational standards as commercial operators.
 

DC Association, villkoren för flyg

Flyg kan delta i föreningens medlemmar.

Eftersom DC-föreningen inte är en kommersiell operatör, är det inte en ersättning för inställda flygningar på något sätt.
Detta gäller även för flygning, som avbryts, till exempel på grund av ett tekniskt fel under resan. Föreningen åter flyg till flyg återstående del av priset. Nekad deltar keskeytymistilanteessa måste vara beredda att återgå till en resa från egna medel.

Bordn inblandade i en olycksfallsförsäkring skydd är en försäkran om att den ersättning för passagerare, bagage och andra skador är förordning (EG) nr 785/2004 av artiklarna 6 och 7.

DC Association of Air Operator inte har kommersiell verksamhet och därför inte uppfyller ett av de krävande säkerhetsstandarder för instruktörer, flotta, underhåll och drift i fråga om icke-kommersiell trafik krävs.